Sprawy członkowskie:


Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych
 marzec-maj 2015
emerytalne
19,52%
rentowe
8%
chorobowe
2,45%
wypadkowe
1,93%
  razem
podstawa
do wypłaty
I
     157,71 zł
   15,39 zł
  2,37 zł
     3,86 zł

21,62zł
      136,09zł


   15,39zł   10,25zł

    3,04 zł
28,68zł

II
     197,13 zł
   19,24 zł
  2,96 zł
     4,83 zł

27,03zł
      170,10  zł


   19,24 zł
12,81zł

     3,80 zł
35,85zł

III
     236,56zł
  23,09 zł
  3,55zł
    5,80 zł

32,44zł
      204,12 zł


  23,09 zł
15,38zł

     4,57 zł
43,05zł

 

Stawki wynagrodzeń dla pracodawców  2015
emerytalne
rentowe
chorobowe
  wypadkowe
razem
UWAGA!
zdrowotne

19,52%
8%
2,45%
1,93%

9,00%
2 375,40 zł
463,68 zł
190,03 zł
58,20 zł
45,85 zł
757,76 zł
279,41Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2014 roku wynosi 1680,00 zł

Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2015 roku wynosi 1750,00 zł

NOWA WYSOKOŚĆ SKŁADKI WYPADKOWEJ OD 1 KWIETNIA 2015 ROKU

OD 1 KWIETNIA 2015 SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE PŁATNIKÓW ZGŁASZAJĄCYCH NIE WIĘCEJ NIŻ 9 OSÓB UBEZPIECZONYCH WYNOSI 1,80% A NIE JAK OBECNIE 1,93 %

                 Informacja Refundacyjna

Cech Rzemiosł Różnych w Krakowie uprzejmie informuje Państwa,  iż  w  roku  2014  wnioski o zawarcie umowy o refundacje można składać w trakcie podpisywania umów o pracę.Uprzejmie informujemy że w dniu 25 czerwca 2014r zostało podpisane nowe Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej,które określa szczegółowe warunki i tryb refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom/DZ.U.30 czerwca 2014 poz.865/ Zmienia się kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis.
W  celu uzyskania szczegółowych informacji refundacyjnych prosimy o telefon do biura Cechu 12/422-70-36.