Sprawy członkowskie:


Cech informuje że w  marcu 2015 r składamy dokumenty refundacyjne za okres listopad 2014 do luty 2015 r

Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych
 grudzień 2014-luty 2015
emerytalne
19,52%
rentowe
8%
chorobowe
2,45%
wypadkowe
1,93%
  razem
podstawa
do wypłaty
I
     151,25 zł
   14,76 zł
  2,27 zł
     3,71 zł

20,74zł
      130,51 zł


   14,76 zł   9,83 zł

    2,92 zł
27,51zł

II
     189,06 zł
   18,45 zł
  2,84 zł
     4,63 zł

25,92zł
      163,14  zł


   18,45 zł
12,29 zł

     3,65 zł
34,39zł

III
     226,87 zł
  22,14 zł
  3,40 zł
    5,56 zł

31,10zł
      195,77 zł


  22,14 zł
14,75zł

     4,38 zł
41,27zł

 

Stawki wynagrodzeń dla pracodawców  2015
emerytalne
rentowe
chorobowe
  wypadkowe
razem
UWAGA!
zdrowotne

19,52%
8%
2,45%
1,93%

9,00%
2 375,40 zł
463,68 zł
190,03 zł
58,20 zł
45,85 zł
757,76 zł
279,41Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2014 roku wynosi 1680,00 zł

Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2015 roku wynosi 1750,00 zł

                 Informacja Refundacyjna

Cech Rzemiosł Różnych w Krakowie uprzejmie informuje Państwa,  iż  w  roku  2014  wnioski o zawarcie umowy o refundacje można składać w trakcie podpisywania umów o pracę.Uprzejmie informujemy że w dniu 25 czerwca 2014r zostało podpisane nowe Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej,które określa szczegółowe warunki i tryb refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom/DZ.U.30 czerwca 2014 poz.865/ Zmienia się kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis.
W  celu uzyskania szczegółowych informacji refundacyjnych prosimy o telefon do biura Cechu 12/422-70-36.