Sprawy członkowskie:


Cech informuje że w marcu 2014 r składamy dokumenty refundacyjne za miesiąc                  listopad 2013- luty 2014 r

                 Informacja Refundacyjna

Cech Rzemiosł Różnych w Krakowie uprzejmie informuje Państwa,  iż  w  roku  2014  tak  jak  i  w poprzednim przed podpisaniem umowy o pracę z uczniem młodocianym istnieje obowiązek złożenia w OHP wniosku refundacyjnego. W związku z tym przed spisaniem umowy o pracę należy zgłosić się do biura Cechu w celu podpisania stosownych dokumentów refundacyjnych. Informujemy Państwa, iż nie podpisanie wniosku refundacyjnego w terminie poprzedzającym spisanie umowy o pracę z uczniem młodocianym powoduje brak refundacji na w/w ucznia na cały okres praktyki.
W  celu uzyskania szczegółowych informacji refundacyjnych prosimy o telefon do biura Cechu 12/422-70-36.

Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych
 marzec - maj 2014
emerytalne
19,52%
rentowe
8%
chorobowe
2,45%
wypadkowe
1,93%
  razem
podstawa
do wypłaty
I
     152,93 zł
   14,93 zł
  2,29 zł
     3,75 zł

20,97zł
      131,96  zł


   14,93 zł   9,94 zł

    2,95 zł
27,82zł

II
     191,17 zł
   18,66 zł
  2,87 zł
     4,68 zł

26,21zł
      164,96  zł


   18,66 zł
12,43 zł

     3,68 zł
34,77zł

III
     229,40 zł
  22,39 zł
  3,44 zł
    5,62 zł

31,45zł
      197,95 zł


  22,39 zł
14,91 zł

     4,42 zł
41,72zł

 

Stawki wynagrodzeń dla pracodawców  2014
emerytalne
rentowe
chorobowe
  wypadkowe
razem
UWAGA!
zdrowotne
XI
I

19,52%
8%
2,45%
1,93%

9,00%
2 247,60 zł
438,73 zł
179,81 zł
55,07 zł
43,38 zł
716,99 zł
270,40 złMinimalne wynagrodzenie od 01.01.2013 roku wynosi 1600,00 zł

Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2014 roku wynosi 1680,00 zł