Sprawy członkowskie:


Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych
 grudzień 2014-luty 2015
emerytalne
19,52%
rentowe
8%
chorobowe
2,45%
wypadkowe
1,93%
  razem
podstawa
do wypłaty
I
     151,25 zł
   14,76 zł
  2,27 zł
     3,71 zł

20,74zł
      130,51 zł


   14,76 zł   9,83 zł

    2,92 zł
27,51zł

II
     189,06 zł
   18,45 zł
  2,84 zł
     4,63 zł

25,92zł
      163,14  zł


   18,45 zł
12,29 zł

     3,65 zł
34,39zł

III
     226,87 zł
  22,14 zł
  3,40 zł
    5,56 zł

31,10zł
      195,77 zł


  22,14 zł
14,75zł

     4,38 zł
41,27zł

 

Stawki wynagrodzeń dla pracodawców  2014
emerytalne
rentowe
chorobowe
  wypadkowe
razem
UWAGA!
zdrowotne
XI
I

19,52%
8%
2,45%
1,93%

9,00%
2 247,60 zł
438,73 zł
179,81 zł
55,07 zł
43,38 zł
716,99 zł
270,40 złMinimalne wynagrodzenie od 01.01.2013 roku wynosi 1600,00 zł

Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2014 roku wynosi 1680,00 zł

    Wszystkim Rzemieślnikom i Pracodawcom, zrzeszonym w Cechu Rzemiosł Różnych w Krakowie wraz z Rodzinami, dla Ich Pracowników i Uczniów, także dla Klientów, Współpracowników i Sympatyków naszego Cechu przesyłamy życzenia Świąt Bożego Narodzenia pełnych spokoju i spędzonych w rodzinnej atmosferze oraz wielu sukcesów w Nowym Roku!

Cech informuje że w listopadzie 2014 r składamy dokumenty refundacyjne za okres wrzesień i pażdziernik 2014 r

                 Informacja Refundacyjna

Cech Rzemiosł Różnych w Krakowie uprzejmie informuje Państwa,  iż  w  roku  2014  wnioski o zawarcie umowy o refundacje można składać w trakcie podpisywania umów o pracę.Uprzejmie informujemy że w dniu 25 czerwca 2014r zostało podpisane nowe Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej,które określa szczegółowe warunki i tryb refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom/DZ.U.30 czerwca 2014 poz.865/ Zmienia się kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis.
W  celu uzyskania szczegółowych informacji refundacyjnych prosimy o telefon do biura Cechu 12/422-70-36.