Sprawy członkowskie:                             WAŻNA INFORMACJA

Cech Rzemiosł Różnych w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 28.02.2016r. odbędzie się Małopolski Konkurs Uczniów Fryzjerstwa w Zespole Szkół Zawodowych w Krakowie Al.Skrzyneckiego 12.
Uczniowie  mogą brać udział w dwóch konkurencjach -
fryzura
ślubna ,oraz warkocze i plecionki -
termin zgłoszeń uczestników od 04.01.2016 r w biurze Cechu

                                    Zapraszamy chętnych do udziału w konkursie

  Informujemy że w miesiącu GRUDNIU składamy dokumenty refundacyjne za okres

                                                WRZESIEŃ, PAŻDZIERNIK , LISTOPAD 2015

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie na swojej stronie internetowej utworzyła "Małopolski Rejestr Rzemieślników"
Jest to inicjatywa ,która daje możliwość posiadania własnej strony internetowej dla tych,którzy jej dotychczas nie posiadają.,a pozostałym przedsiębiorcom stwarza możliwość dodatkowej promocji własnych firm.Celem tego przedsięwzięcia jest utworzenie internetowego spisu Rzemieślników i zrzeszenie wszystkich podmiotów w jednym centralnym katalogu,który umożliwi przedsiębiorcom promowanie się w Internecie oraz pozyskiwanie nowych klientów.

Wszystkie materiały- wzór formularza zgłoszeniowego oraz regulamin programu dostępne są na stronie internetowej Izby www.izba.krakow.pl


Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych
 wrzesień-listopad 2015
emerytalne
19,52%
rentowe
8%
chorobowe
2,45%
wypadkowe
1,80%
  razem
podstawa
do wypłaty
I
     154,20 zł
   15,05 zł
  2,31 zł
     3,78 zł

21,14zł
      133,06zł


   15,05 zł   10,02 zł

    2,78 zł
27,85zł

II
     192,74 zł
   18,81 zł
  2,89  zł
     4,72 zł

26,42zł
      166,32  zł


   18,81 zł
12,53 zł

     3,47 zł
34,81zł

III
     231,29 zł
  22,57 zł
  3,47 zł
    5,67 zł

31,71zł
      199,58 zł


  22,57 zł
15,03 zł

     4,17 zł
41,77zł

 

Stawki wynagrodzeń dla pracodawców  2015
emerytalne
rentowe
chorobowe
  wypadkowe
razem
UWAGA!
zdrowotne

19,52%
8%
2,45%
1,80%

9,00%
2 375,40 zł
463,68 zł
190,03 zł
58,20 zł
42,76 zł
754,67 zł
279,41Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2014 roku wynosi 1680,00 zł

Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2015 roku wynosi 1750,00 zł

NOWA WYSOKOŚĆ SKŁADKI WYPADKOWEJ OD 1 KWIETNIA 2015 ROKU

OD 1 KWIETNIA 2015 SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE PŁATNIKÓW ZGŁASZAJĄCYCH NIE WIĘCEJ NIŻ 9 OSÓB UBEZPIECZONYCH WYNOSI 1,80% A NIE JAK OBECNIE 1,93 %

                 Informacja Refundacyjna

Cech Rzemiosł Różnych w Krakowie uprzejmie informuje Państwa,  iż  w  roku  2014  wnioski o zawarcie umowy o refundacje można składać w trakcie podpisywania umów o pracę.Uprzejmie informujemy że w dniu 25 czerwca 2014r zostało podpisane nowe Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej,które określa szczegółowe warunki i tryb refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom/DZ.U.30 czerwca 2014 poz.865/ Zmienia się kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis.
W  celu uzyskania szczegółowych informacji refundacyjnych prosimy o telefon do biura Cechu 12/422-70-36.