Sprawy członkowskie:


                 Informacja Refundacyjna

Cech Rzemiosł Różnych w Krakowie uprzejmie informuje Państwa,  iż  w  roku  2014  tak  jak  i  w poprzednim przed podpisaniem umowy o pracę z uczniem młodocianym istnieje obowiązek złożenia w OHP wniosku refundacyjnego. W związku z tym przed spisaniem umowy o pracę należy zgłosić się do biura Cechu w celu podpisania stosownych dokumentów refundacyjnych. Informujemy Państwa, iż nie podpisanie wniosku refundacyjnego w terminie poprzedzającym spisanie umowy o pracę z uczniem młodocianym powoduje brak refundacji na w/w ucznia na cały okres praktyki.
W  celu uzyskania szczegółowych informacji refundacyjnych prosimy o telefon do biura Cechu 12/422-70-36.

Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych
 czerwiec-sierpień 2014
emerytalne
19,52%
rentowe
8%
chorobowe
2,45%
wypadkowe
1,93%
  razem
podstawa
do wypłaty
I
     155,81 zł
   15,21 zł
  2,34 zł
     3,82 zł

21,37zł
      134,44  zł


   15,21 zł   10,13 zł

    3,00 zł
28,34zł

II
     194,77 zł
   19,01 zł
  2,92 zł
     4,77 zł

26,70zł
      168,07  zł


   19,01 zł
12,66 zł

     3,75 zł
35,42zł

III
     233,72 zł
  22,81 zł
  3,51 zł
    5,73 zł

32,05zł
      201,67 zł


  22,81 zł
15,19 zł

     4,51 zł
42,51zł

 

Stawki wynagrodzeń dla pracodawców  2014
emerytalne
rentowe
chorobowe
  wypadkowe
razem
UWAGA!
zdrowotne
XI
I

19,52%
8%
2,45%
1,93%

9,00%
2 247,60 zł
438,73 zł
179,81 zł
55,07 zł
43,38 zł
716,99 zł
270,40 złMinimalne wynagrodzenie od 01.01.2013 roku wynosi 1600,00 zł

Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2014 roku wynosi 1680,00 zł