Opublikowane przez crr.pl    20 stycznia 2017    Opłaty egzaminacyjne i manipulacyjne


OPŁATY EGZAMINACYJNE I MANIPULACYJNE
Obowiązuje w MIRiP w Krakowie w 2018r.
Rodzaj kosztu Kwota
EGZAMINY:
Egzamin czeladniczy 711,00 zł
Egzamin mistrzowski 1422,00 zł
Egzamin sprawdzający 237,00 zł
Egzamin poprawkowy czeladniczy - 50% opłaty pierwszej 355,50 zł
Egzamin poprawkowy mistrzowski - 50% opłaty pierwszej 711,00 złWysokość opłat egzaminacyjnych jest ujednolicona we wszystkich Izbach Rzemieślniczych na terenie całego kraju. (Podstawa: Dz.U. z dnia 4.11.2015 poz. 1782 - Ustawa z dnia 25.09.2015r. o zmianie ustawy o rzemiośle).